نحوه تعمیر و اصلاح بتن ها – لکه گیری
 ملات خشک پلیمری پایه سیمانی – Artex Flat
 واترپروف و استحکام دهنده ملات C50 و پودر ترمیم کننده بتن Artex Mortal