Artex Grout-CM

دوغاب منبسط شونده دارای چسبندگی و شکل دهندگی ، طی عمل هیدراسیون از افت انقباض ملات جلوگیری می نماید. تبخیر آب موجود در بتن و بالطبع نزدیک شدن ذرات و دانه های نرم به یکدیگر عاملی است بر جمع شدن ( چروک شدن ) و یا در خود جمع شدگی ،که اضافه نمودن این ماده باعث انبساط ملات می گردد و در مواردی چون نصب پایه های اسکلت فلزی ، محل استقرار ماشین آلات خصوصاً توربین ها ، تزریق در ترکهای تونل و … کاربرد ماده ای که جمع شدگی را مانع شود ضروری و الزامی است .

 

خصوصیات :

Artex Grout پودر ساخته شده ای است از ترکیبات آلومین و سولفات که اضافه شدن آن به سیمان باعث روانی و ازدیاد حجم ترکیب بدست آمده خواهد شد .

عمل تورم ماده Artex Grout کاملاً کنترل شده خواهد بود و هرگز این ازدیاد حجم باعث تخریب و آسیب سازه های اطراف نخواهد شد .

 

مزایا :

 

نحوه و میزان مصرف :

۵۰ کیلوگرم سیمان ، ۲۵۰-۵۰۰ گرم گروت و ۲۲-۲۰ لیتر آب، حجم نهایی = ۰/۰۳۷ متر مکعب·         

۵۰ کیلوگرم سیمان ،۵۰ کیلوگرم ماسه ۵-۰ میلیمتر ،۵۰۰ گرم گروت ، ۲۴-۲۲ لیتر آب ، حجم نهائی = ۰/۰۵۷ .

متغیر بودن مقدار گروت بستگی به حجم ملات ریزی و منبسط شدن ملات آن دارد.

داده های ارائه شده توسط این شرکت بر اساس تجربات و نتایج آزمایشگاهی و بهترین دانش ماست و چون شرایط کارگاهی تحت نظارت ما نمی باشد تعهدی برای شرکت بدنبال نمی آورد.