هوازی بتن – Artex a.e.a

بتن مخلوط شده بوسیله ماشین بتن ساز (Mixer) دارای حبابهای هوائی است که در موقع تخلیه بصورت نامنظم در نقاط مختلف بتن پراکنده شده ، سبب کاهش مقاومتهای عمودی وافقی(کششی) بتن میگردد. البته این کاهش در مقاومت افقی بمراتب بیش از عمودی است .

 

از طرفی خارج نمودن حبابهای هوا ، گرچه مقاومت عمودی بتن را افزایش می دهد ، لیکن در سد سازی ، جاده سازی ، پل سازی و غیره که فشار وارد بر بتن افقی و دارای حالت انتقالی است ، به سبب خاصیت ارتجاعی ، شکنندگی بتن را بدنبال خواهد داشت .

 

بدین منظور برای یکنواخت نمودن حبابهای هوا و گسترش منظم آن در تمامی نقاط از ماده (Artex a.e.a) استفاده می شود .

 

Artex a.e.a نه تنها برای تقسیم یکنواخت حبابهای هوا در بتن مورد استفاده قرار می گیرد بلکه آنرا در مقابل زمین های شوره زار و در محلی که بتن مجاور آبهایدارای نمک مقاومت می کند . بعلاوه خاصیت روان کنندگی plasticiser آن اجرای عملیات بتن ریزی را تسریع و تسهیل نموده و سطح خارجی بتن را صاف و مسطح می نماید .

 

لازم به یادآوری است که بتن معمولی در حدود ½۱ % الی ۲% هوا دارد و این در صورتی است که اجزاء ترکیبی آن کاملا” مخلوط شده با شند . معهذا  این حجم هوا نامنظم و در بعضی نقاط بیشتر و یا کمتر خواهد بود . در حالیکه با استفاده از این ماده ، حجم هوا متناسب با میزان مصرف به سه الی شش درصد میرسد و بصورت حباب های بسیار ریز بنحوی که در پاره ای موارد حتی به چشم هم دیده نمی شود ،در تمامی نقاط بتن پراکنده می گردد.

 

میزان مصرف (Artex a.e.a) دربتن بسیار ناچیز و برای هر کیسه ۵۰ کیلوئی سیمان ۳۰ الی ۶۰ میلیمتر می باشد .(لطفا” بیش از میزان فوق مصرف نشود .)

این ماده در ظرفهای پلاستیکی ۲۰-۳۰-۴۵ لیتری و بشکه های ۲۲۰ لیتری قابل تحویل است .