نحوه تعمیر و اصلاح بتن ها – لکه گیری

به منظور مرمت بتن های کرمو ، تخریب شده و ناهموار ابتدا بایستی نظافت کاملی از محل مورد ترمیم بعمل آید و دقیقا” دانه های ناثابت و معلق ،شیره های اضافی سیمان ، ملاتهای خوب مخلوط نشده و یا هرنوع زائده دیگر تراشیده گردد . همچنین روغن قالب اجرا شده روی کفراژها  که در بعضی موارد بقایائی از آن روی سطوح بتنی باقی مانده است و در نتیجه محل را آلوده نموده کاملا” زدوده و تمیز گردد .

 

بهتر است پس از تراشیدن و برداشتن دانه های ناثابت سطح مورد نظر یکبار به کمک آب و مواد پاک کننده شستشو و سپس یکبار هم با آب نظافت شود .

پس از اجرای مراحل فوق که از اهمیت زیادی برخوردار است و اطمینان کامل از نظافت ، محلهای مورد مرمت را به دو دسته تقسیم می نمائیم :

ترمیم و اصلاح با ضخامت بیش از ۳۰ میلیمتر (اختلاف سطح بیش از ۳ سانتیمتر )ArtexMortar-un2

ترمیم و اصلاح با ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر (اختلاف سطح بیش از ۱/۵ سانتیمتر ArtexMortar-un1

سطوح ترمیمی با ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر(اختلاف سطح کمتراز ۱/۵ سانتیمتر)ArtexMortar -un

 

۱- محلهای بیش از ۳۰mm سطح:

الف: یکدست محلول A راروی محلهای مورد ترمیم به شکل رنگ و به کمک قلم موئی اجرا میکنیم.

ب: ملات B  Artex Mortar-cmun2و محلول A را به کمک کاردک و یا ماله روی سطح مورد نظر  می کشیم

توجه : دانه بندی مصالح بنابر موضع محل ترمیم و ضخامت ملات اجرائی متغییر خواهد بود و هر مقدار ضخامت ترمیم بیشتر باشد دانه های مصالح هم درشت تر خواهد بود .

*بین اجرای ردیف ۱و ۲  بایستی حدود ۵ الی ۱۰ دقیقه تامل نمود تا در حقیقت زمانی که محلول A بصورت دونم درآمد و در حال بی رنگ شدن است ، ملات B را اجرا نمود .

ضمنا” ضخامت ملات B بایستی تا حدی باشد که حدود چند میلیمتر از حد نهائی و سطح طراز پایین تر قرار گیرد این موضوع نیز بخاطر آن است که ملات دیگری بعنوان ملات پرداخت کننده سطح و لیسه ای روی آن طبق دستوالعمل ردیف ۲ اجرا خواهد گردید .

 

۲- محلهای کمتراز ۳۰میلیمتر و بیش از ۱۰ ملیمتر ضخامت :

ArtexMortar- cm-un1  محلهای کمتر از ۳۰ میلیمتر نیز مانند ردیف ۱ خواهد بود . لیکن تفاوت آن در نوع دانه بندی مصرفی Mortar-cm می باشد و نحوه ترمیم همانند ردیف ۱ انجام شده تا به  ضخامت کمتر از ۱۰  میلیمتر برسد .

 

۳- محلهای کمتر از ۱۰ میلیمتر ضخامت :Artex Mortar- cm un

محلهای کمتر از۱۰ میلیمتر نیز مانند ردیف ۱ خواهد بود ، لیکن تفاوت آن  دردانه بندی Mortar-cm دراین مرحله می باشد . به زبان ساده تر محلهایی که در ضخامت مورد مرمت در حدود ۱۰ میلیمتر و کمتر است نیازی به دانه بندی درشت نداردو میتواند به کمکMortar-cm-un و محلول A انجام شود .

این عملیات ممکن است طی ۲ الی ۳ نوبت و شاید دفعات بیشتری اجرا گردد تا سطح مورد نظر کاملا” تسطیح و لیسه ای شود و درمواردی که نیاز به رنگ آمیزی های پوشش آکریلیک است اجرای این عملیات تا تسطیح کامل الزامی و اجباری خواهد بود .

لطفا” پس از اجرای هر عملیات اعم از ردیف ۱ و یا ردیف ۲و۳ پس از گیرش اولیه ملات دو دست محلول A را که ماده کاملا” سیال و شبیه شیر است را بشکل رنگ و بعنوان ماده Curing و به منظور مرطوب نگهداری سطوح ترمیم گردیده با قلم موئی روی آن بکشید .