میکروسیلیکا

میکروسیلیکا پودری است به رنگ خاکستری متمایل به سفید که حاوی حدود ۹۵-۸۵ درصد دی اکسید سیلیسیم (sio2)  استاندارد می باشد .

این محصول با مشخصات آیین نامه c1240 استاندارد ASTM مطابقت دارد.

 

خواص و اثرات :

تولید بتن با مقاومت های فشاری ،خمشی ، کششی و سایشی بالا

تولید بتن مقاوم و بادوام دربرابر محلول های شیمیائی مخصوصا” سولفات ها و یون کلر

کاهش نفوذپذیری بتن

جلوگیری از خوردگی آرماتور

افزایش مقاومت الکتریکی بتن

اجرای بتن در سواحل دریا ، سازه های آبی ، سدها ،کانال ها

 

موارد کاربرد:

میکروسیلیکا را بسته به نوع کار به نسبتهای ۱۰-۷ درصد وزن سیمان به بتن اضافه می نمایند.

مقدار دقیق مصرف به تناسب نوع کار باید با آزمایش کارگاهی تعیین شود .

مصرف میکروسیلیکا  حتما” باید بهمراه فوق روان کننده های شهرام شیمی ازنوع Artex Plast-pc و ArtexPlast-s و Artexplast  باشد .

 

مشخصات فیزیکی و شیمیائی :

ساختار دانه بندی وزن مخصوص رنگ نوع
کروی و غیرکریستاله ۰/۲  – ۰/۳ میکرون ۲۰۰kg/m3 خاکستری مایل به سفید پودر


 

 شرایط نگهداری :

درمحل خشک و سرپوشیده به مدت شش ماه دربسته اولیه