عایق دو جزئی پایه سیمانی و پلیمری

Artex Mortar-CM & Artex Bond ملات پایه سیمانی متشکل ازدانه بندی های کوارتز و افزودنی های پایه سیمانی بدون انقباض و دارای مقاومت کششی ، خمشی بالا که قابل استفاده برای ترمیم و اصلاح بتن اکسپوز ، صافکاری و یکنواختی بتن ، ترک گیری بتون ، تقویت محوطه های سست بتونی ،پودر مکمل آببندی مخازن بتنی آب واستخر، دوغاب سنگ و تقویت موزائیک های سست و بندکشی  و …

خصوصیات :

Artex Mortar- CM برای چسبندگی بهتر و استحکام در مقابل آب بایستی ماده ArtexBond ،درمناطق جنوبی کشور Bond Artex silica به آن اضافه نمود .

 

نحوه مصرف :

به منظور مرمت بتن های کرمو ، تخریب شده و ناهموار ابتدا بایستی نظافت کاملی از محل مورد ترمیم بعمل آید و دقیقا” دانه های ناثابت و معلق ،شیره های اضافی سیمان ، ملاتهای خوب مخلوط نشده و یا هرنوع زائده دیگر تراشیده گردد . همچنین روغن قالب اجرا شده روی کفراژها  که در بعضی موارد بقایائی از آن روی سطوح بتنی باقی مانده است و در نتیجه محل را آلوده نموده کاملا” زدوده و تمیز گردد .

بهتر است پس از تراشیدن و برداشتن دانه های ناثابت سطح مورد نظر یکبار به کمک آب و مواد پاک کننده شستشو و سپس یکبار هم با آب نظافت شود .

پس از اجرای مراحل فوق که از اهمیت زیادی برخوردار است و اطمینان کامل از نظافت ، محلهای مورد مرمت را به سه دسته تقسیم می نمائیم :

۱- ترمیم و اصلاح با ضخامت بیش از ۳۰ میلیمتر  (اختلاف سطح بیش از ۳ سانتیمتر )       ArtexMortar-un2

۲- ترمیم و اصلاح با ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر وکمتراز۳۰میلیمتر                               ArtexMortar-un1

۳- سطوح ترمیمی با ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر(اختلاف سطح کمتراز ۵/۱ سانتیمتر)          ArtexMortar –un

 

۱- محلهای بیش از ۳۰ میلیمترضخامت (ArtexMortar-un2 ):

الف: یکدست محلول A راروی محلهای مورد ترمیم به شکل رنگ و به کمک قلم موئی اجرا میکنیم.

ب: ملات B( ( ArtexMortar-cmun2و محلول A را به کمک کاردک و یا ماله روی سطح مورد نظر می کشیم (دستورالعمل ساخت محلول A و ملات B درانتهای این ورقه درج شده است .)

توجه : دانه بندی مصالح بنابر موضع محل تعمیر و ضخامت ملات اجرائی متغییر خواهد بود و هر مقدار ضخامت ترمیم بیشتر باشد دانه های مصالح هم درشت تر خواهد بود .

ضمنا” ضخامت ملات B بایستی تا حدی باشد که حدود چند میلیمتر از حد نهائی و سطح طراز پایین تر قرار گیرد این موضوع نیز بخاطر آن است که ملات دیگری بعنوان ملات پرداخت کننده سطح و لیسه ای روی آن طبق دستوالعمل ردیف۳ اجرا خواهد گردید .

۲- محلهای کمتراز ۳۰میلیمتر و بیش از ۱۰ ملیمتر ضخامت : ArtexMortar- cm-un1

محلهای کمتر از ۳۰ میلیمتر نیز مانند ردیف ۱ خواهد بود . لیکن تفاوت آن در نوع دانه بندی مصرفی Mortar-cm

می باشد و نحوه ترمیم همانند ردیف ۱ انجام شده تا به ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر برسد .

 

 

 

 

 

 

۳- محلهای کمتر از ۱۰ میلیمتر ضخامت : ArtexMortar- cm-un

محلهای کمتر از۱۰ میلیمتر نیز مانند ردیف ۱ خواهد بود ، لیکن تفاوت آن  دردانه بندی Mortar-cm دراین مرحله می باشد . بزبان ساده تر محلهایی که در ضخامت مورد مرمت در

حدود ۱۰ میلیمتر و کمتر است نیازی به دانه بندی درشت نداردو میتواند به کمکMortar-cm-un و محلول A انجام شود .

این عملیات ممکن است طی ۲ الی ۳ نوبت و شاید دفعات بیشتری اجرا گردد تا سطح مورد نظر کاملا” تسطیح و لیسه ای شود و درمواردی که نیاز به رنگ آمیزی های پوشش آکریلیک است اجرای این عملیات تا تسطیح کامل الزامی و اجباری خواهدبود .

لطفا” پس از اجرای هر عملیات اعم از ردیف ۱ و یا ردیف ۲و۳ پس از گیرش اولیه ملات دو دست محلول A را که ماده کاملا” سیال و شبیه شیر است را بشکل رنگ و بعنوان ماده Curing و به منظور مرطوب نگهداری سطوح ترمیم گردیده با قلم موئی روی آن بکشید .

 

 

 

دستورالعمل ساخت محلول A و ملات B :

محلول A- یک حجم آب  + یک حجم Artex Bond ودرمناطق جنوب کشورArtexSilica Bond

ملات B – یک کیسه ۲۵ کیلوئیArtexMortar-cm+ محلول A  ۷ الی ۸ لیتر 

 هنگام استفاده ملات B بهتر است از دستگاه همزن برقی استفاده شود تاتمام ملات همگن و کاملا” عمل نماید درصورت سفت شدن ملات B می توانید از محلول A بیشتر جهت سیالی شدن آن استفاده نمائید .