زودگیر بتن (شاتکریت) Artex Crete

مزایا :

 

موارد کاربرد :

 

میزان مصرف :

برحسب عیار بتن زمان گیرش لازم و دمای محل اجرای بتن توصیه به مصرف ۲ درصد سیمان می گردد که برای بدست آوردن میزان دقیق مصرف انجام آزمایش های کارگاهی توصیه می گردد.

 

روش مصرف :

Artex crete پودری را می بایست با اجزا خشک بتن ترکیب نمائیم سپس آب مصرفی به ترکیب خشک اضافه گردد و پس از انجام اختلاط کامل در سریع ترین زمان بتن ریزی را انجام می دهیم .

Artex crete  مایع را می بایست پس از آماده شدن بتن به مخلوط بتن اضافه کنیم و پس از اختلاط کامل سریعاً بتن ریزی را انجام دهیم.

 

مشخصات فیزیکی :

یون PH وزن مخصوص رنگ حالت
ندارد ۷ ۰/۰۸gr/cm طوسی پودری


 

مدت نگهداری :

یکسال دربسته بندی اولیه دور از رطوبت

شرایط نگهداری :

دور از یخبندان و تابش مستقیم خورشید

بسته بندی :

کیسه ۴۰ کیلوگرمی

 

توضیحات :

Artex crete گونه دیگری ازمواد افزودنی بتن است که به صورت پودر عرضه می گردد و  باعث تسریع هیدراسیون و افزایش روند سخت شدن بتن با ملات می گردد . با استاندارد ASTM C 494  مطابقت دارد .